ธ ทรงสถิตย์ในใจไทยนิรันดร์ 2470-2559

His Majesty King Bhumibol Adulyadej

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ได้รับความเคารพรักและเทิดทูนในฐานะ “พ่อของแผ่นดิน” ของประชาชนคนไทย 67 ล้านคน ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กว่า 70 ปีของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ในด้านต่างๆ สมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จากปีพ.ศ. 2493

ถึงปีที่ผ่านมา พระองค์ได้มีโครงการจำนวนมากเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความก้าวหน้าของประเทศและ ประชาชนของพระองค์

พระราชกรณียกิจทั้งหมดนั้นสมดังความหมายแห่งพระปรมาภิไธย “ภูมิพล” ที่แปลว่า “พลังแห่งแผ่นดิน”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  


His Majesty King Bhumibol Adulyadej, who was revered as the “father of the nation” by Thailand’s 67 million people, passed away on October 13, 2016.

For over 70 years of his reign, His Majesty King Bhumibol has always kept his promise that he would reign with righteousness for the benefit and happiness of the people of Thailand. From 1950 to 2016, he has made countless contributions to improve our country and our lives, as is reflected in His Majesty‘s name, “Bhumibol” which means “Strength of the Land”.

We will honour His Majesty in our memories and live by the example he set for us.

Respectfully,
Board of Directors, Management and Staff of Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.

To top